Морско застраховане

От 2005 г. "КМ И Д" ЕООД работи като застрахователен брокер, лицензиран от Комисията за Финансов Надзор (КФН) под № 48-3Б/15.06.2005.

Морското застраховане е сложна материя, заслужаваща внимание от специалистите в тази област. Като независим брокер в застраховането на морски отговорности, заедно с Клиентите и Застрахователите работим ръка за ръка за разрешаването на сложните застрахователни въпроси, събирайки заедно правилните хора и опита трупан през годините.

Ние сме специализирани в предоставянето на решения за конкретните казуси, с които се сблъскват Корабособственици, Товародатели, Чартьори и Корабостроители. Нашият екип има опит да съдейства на всяко дружество, развиващо морски бизнес, осигурявайки подходящо застраховане, пре-застраховане и помощ при щети, във всички аспекти на морското застраховане.

Видове застраховки:

H&M - Каско                                          P&I - Отговорност към трети лица

Карго                                                    Яхти - отговорност към трети лица (включително участие в регати)

Отговорност на корабостроителя           Яхти - злополука на екипажа (включително участие в регати)


Видове съдове
Морски кораби                                Речни кораби /самоходни и несамоходни баржи/      
Яхти /ветроходни и моторни/           Пристанищни плаващи съдове

Галерия: