Бизнес срещи

21 Май 2020

Уважаеми Клиенти!

След повече от 2 месеца социална изолация, брокерите на "КМ И Д" отново са на разположение за бизнес срещи. През този труден период направихме много онлайн срещи и обучения, но те няма как да заменят личните срещи.
Оставаме на Ваше разположение !


КМ И Д ЕООД
Назад