Общо застраховане

КМ И Д ООД Ви предлага компетентна консултация и застрахователна защита за Вас, Вашето имущество и Вашия бизнес в направления:


Автомобилно застраховане

 • Автокаско
 • Гражданска отговорност
 • Злополука
 • Автоасистанс
 • Зелена картаИмуществено застраховане

 • Пожар и природни бедствия за физически лица
 • Кражба
 • Индустриален пожар за юридически лица


Застраховане на отговорности

 • Гражданска
 • Професионални
 • Огнестрелни оръжия


Животозастраховане

 • Смесени застраховки
 • Рентни
 • Застраховки Злополука


Карго

Покритието е предназначено за товари по време на превоз с наземен, морски и въздушен транспорт.

Застраховката е съобразена с международните стандарти и се осигурява в съответствие с утвърдените на Лондонския пазар „Институтски карго клаузи”.