Морско застраховане

От 2005 г. "КМ И Д" ООД работи като застрахователен брокер, лицензиран от Комисията за Финансов Надзор (КФН) под № 48-ЗБ/15.06.2005.

Морското застраховане е сложна материя, заслужаваща внимание от специалистите в тази област. Като независим брокер в застраховането, заедно с Клиентите и Застрахователите работим ръка за ръка за разрешаването на сложните застрахователни въпроси, събирайки заедно правилните хора и опита, трупан през годините.

Ние сме застрахователен брокер, специализиран в морското застраховане. Предоставяме решения за конкретните казуси, с които се сблъскват Корабособственици, Товародатели, Чартьори и Корабостроители. Нашият екип има опит да съдейства на всяко дружество, развиващо морски бизнес, осигурявайки подходящо застраховане, презастраховане и помощ при щети, във всички аспекти на морското застраховане.

Видове застраховки

 • H&M - Каско на плавателни съдове                                        
 • P&I - Отговорност към трети лица
 • Яхти
  • отговорност към трети лица (включително участие в регати)
  • злополука на екипажа (включително участие в регати) 
  • каско
 • Отговорност на Чартьора (Наемателя)
 • Карго  
 • Отговорност на Кораборемонтен завод (кораборемонтна група)  
 • Отговорност на Корабния Агент
 • Отговорност на Корабния Брокер

Видове плавателни съдове

 • Морски кораби (сухотоварни / танкери)                               
 • Речни кораби (самоходни и несамоходни баржи / тласкачи)      
 • Яхти (ветроходни / моторни)          
 • Пристанищни спомагателни съдове (влекачи / баржи / плаващи кранове)

Галерия