Национална конференция

1 Декември 2021

Национална конференция: Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България.

Морски Клъстър България в ролята си на Национален хъб към Европейския Механизъм за подпомагане изпълнението на Общия дневен ред за Черно море (Black Sea Assistance Mechanism/BSAM and Common Maritime Agenda/CMA), организира национална конференция на тема „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България”, която ще се проведе на 30.11.2021 година (вторник) в хибриден формат - присъствено в "Rosslyn Dimyat Hotel", гр. Варна и чрез директно излъчване онлайн. Събитието се провежда с подкрепата на BSAM. 

Целта на конференцията е да насърчи публичния диалог относно перспективите за постигане на устойчива синя икономика в страната, във време на динамични трансформационни процеси, касаещи обществени политики и бизнес. Представянето на европейските тенденции и възможности и на националния потенциал има за цел да даде тласък за дискусии и да катализира търсенето на решения за преход към устойчива синя икономика в България, както и очертаването на перспективи за постигането на ключовите цели на Общия дневен ред за Черно море.
https://www.marinecluster.com/bg/news-more/nacionalna-konferenciya-ustoichiva-sinya-ikonomika-tendencii-i-perspektivi-pred-bylgariya-30112021-g
Назад