Ние в KM И Д ООД сме доверен застрахователен брокер, специализиран в различни морски застрахователни продукти, включително каско (H&M) застраховка. Нашият богат опит и отдаденост в предоставянето на изключителни услуги ни прави надежден избор за вашите застрахователни нужди.

Застраховката на корпуса и машините е предназначена да защити физическата структура на кораба (корпуса) и неговите машини от различни рискове и опасности. Това покритие е от съществено значение за корабособствениците и операторите, за да защитят своите ценни активи от щети, загуби или отговорност, произтичащи от злополуки, сблъсъци, пожар, пиратство и други непредвидени събития.

Като застрахователен брокер, ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разберем техните специфични изисквания и да приспособим застрахователните решения към тях. Имаме опит в навигирането в сложния пейзаж на морското застраховане и можем да ви предоставим достъп до широк набор от застрахователни опции от реномирани застрахователи.

Нашият екип в KM И Д ООД е в крак с най-новите индустриални практики и стандарти, включително клаузите на Institute Hull. Тези клаузи са широко признати и използвани в морската застрахователна индустрия за установяване на срокове, условия и изключения за застрахователните полици на каското (H&M). Чрез включването на такива клаузи ние гарантираме, че вашето застрахователно покритие е в съответствие с най-добрите практики в индустрията.

Горди сме, че натрупахме опит от най-добрите практики в Европа и престижния застрахователен пазар Lloyd’s в Лондон. Lloyd’s е известен като водещ световен застрахователен пазар, известен със своя опит, иновации и високи стандарти. Нашият контакт с Lloyd’s и разбирането ни за европейския застрахователен пейзаж ни позволяват да предоставим на нашите клиенти всеобхватни и конкурентни застрахователни решения.
В KM И Д ООД ние даваме приоритет на изграждането на силни взаимоотношения с нашите клиенти, разбирането на техните специфични нужди и предоставянето на персонализирано обслужване. Нашата цел е да гарантираме, че имате правилното застрахователно покритие на каско (H&M) застраховка, за да защитите вашите плавателни съдове, да намалите рисковете и да минимизирате потенциалните финансови загуби.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим вашите специфични изисквания и позволете на нашия опитен екип от KM И Д ООД да ви помогне в намирането на най-подходящото решение за застраховане на корпус и машини за вашите морски активи. Възползвайте се от нашия опит, достъп до водещи застрахователи и отдаденост за предоставяне на изключителни застрахователни брокерски услуги.

H&M

данни за Застрахования
данни за Кораба

Настоящо КАСКО покритие
КАСКО изисквания