КМ И Д ООД е застрахователен брокер, който предлага разнообразни решения за застраховане на имоти. Разбираме, че в съвременния свят имотите са изложени на различни рискове, като пожар, наводнение и други непредвидени събития. Нашата цел е да ви предоставим най-добрата защита за вашия имот.При застраховката на имоти, ние внимателно анализираме рисковете, свързани с вашия конкретен имот и избираме подходящите застрахователни полици, които да ви осигурят пълна защита. Ето някои от ключовите аспекти на застраховката на имоти, които предлагаме:

  1. Пожарна защита: Предлагаме покритие за риска от пожар и смъртоносни газове, което ви осигурява финансова защита при щети, причинени от пожар на вашия имот.
  2. Застраховка от наводнение: Включваме покритие за риска от наводнение, което ви предоставя защита при щети, причинени от наводнение на вашия имот.
  3. Други рискове и покрития: Освен пожар и наводнение, предлагаме и различни допълнителни покрития, които могат да включват вандалство, кражба, природни бедствия и други потенциални рискове.

Когато избирате КМ И Д ООД като своя застрахователен брокер, можете да бъдете уверени, че ще получите най-добрата защита за вашия имот. Работим със сериозни и утвърдени застрахователни компании, които предлагат надеждни и конкурентни продукти.

С нас, вашето спокойствие и сигурност са от съществено значение. Ние се стремим да ви предложим застрахователни решения, които отговарят на вашия индивидуален профил и задоволяват вашия специфичен набор от нужди.

За повече информация, моля обадете се на нашите телефони или попълнете контактната ни форма