H&M - Каско

Каско на Плавателни съдове

Този вид морска застраховка покрива физически щети на кораба, причинени от опасни природни явления в морето като: засядане, пожар и/или експлозия на борда, земетресение (включително последствията от вълни, възникнали след земетресение), както и други опасности в морето, реката или езерото. Покритието също предпазва Корабособственика от загуба или повреда на плавателния съд, причинени от аварии като: преместване на товари, повреда на машината или механизмите, избухване на котел. Небрежност на екипажа или брегова ремонтна група също са покрит риск.

Възможни са някои допълнителни покрития на Каско застраховката, като например: отговорност от сблъскване с други плавателни съдове (клауза RDC), отговорност от сблъскване с фиксирани и плаващи обекти (клауза FFO), съдебни и трудови разходи, спасителни разходи, риск от война, загуба на наем, пиратство, Обща Авария (GA) и др.      

Основните каско застрахователни клаузи са: ITC-H 1/10/83, ITC-H 1/11/95, American ITC, Nordic Plan.

Можем да Ви предложим Каско (H&M) застраховка с български застрахователни компании с опит в морското застраховане.

За да изтеглите нашия въпросник, моля натиснете тук. Попълненият въпросник, моля изпратете на нашия и-мейл адрес.