P&I - Protection & Indemnity

 Взаимните клубове са организации с нестопанска цел, където Kорабособствениците се застраховат взаимно. В тези Клубове, годишните премии (calls) покриват само разходите и исковете за годината. Международната група от P&I клубове (IG P&I) се състои от 13 Клуба (Застрахователя), покриващи приблизително 90% от световния морски флот.
  Не-взаимните клубове предлагат P&I застраховки с фиксирана премия. Това са застрахователни дружества работещи за печалба. Те предлагат първокласни P&I услуги от много години, основно за по-малки и средни по размер кораби, включително тези от офшорния (offshore) сектор.

Рисковете, покрити от P&I Клубовете, обикновено включват:

    * Отговорности към товара
    * Смърт и/или лично нараняване на моряци, пътници, трети лица
    * Отговорности по отношение на лица, спасени в морето
    * Отговорности, произтичащи от сблъсък с друг плавателен съд (RDC)
    * Отговорности, произтичащи от повреда на неподвижни и/или плаващи съоражения (FFO)
    * Отговорности, произтичащи от замърсяване
    * Отговорности, произтичащи от отстраняването на останките
    * Отговорности, произтичащи от буксирни операции
    * Отговорности по Обща Авария
    * Съдебни и трудови разходи, неустойки и глоби

  Корабособствениците могат да изискват и покрития за допълнителни рискове или да намалят някои от посочените по-горе.

  За да изтеглите нашия P&I въпросник, моля кликнете тук. След като го попълните, моля изпратете го на нашия и-мейл адрес.