От 2005 г. „КМ И Д“ ООД работи като застрахователен брокер, лицензиран от Комисията за Финансов Надзор (КФН) под № 48-ЗБ/15.06.2005.

Морското застраховане е сложна материя, заслужаваща внимание от специалистите в тази област. Като независим брокер в застраховането, заедно с Клиентите и Застрахователите работим ръка за ръка за разрешаването на сложните застрахователни въпроси, събирайки заедно правилните хора и опита, трупан през годините.

Ние сме застрахователен брокер, специализиран в морското застраховане. Предоставяме решения за конкретните казуси, с които се сблъскват Корабособственици, Товародатели, Чартьори и Корабостроители. Нашият екип има опит да съдейства на всяко дружество, развиващо морски бизнес, осигурявайки подходящо застраховане, презастраховане и помощ при щети, във всички аспекти на морското застраховане.

Видове застраховки

Видове плавателни съдове

  • Морски кораби (сухотоварни / танкери)
  • Речни кораби (самоходни и несамоходни баржи / тласкачи)
  • Яхти (ветроходни / моторни)
  • Пристанищни спомагателни съдове (влекачи / баржи / плаващи кранове)