Като опитен застрахователен брокер, КМ И Д ООД предлага широка гама от решения за застраховане на товари, съобразени с вашите специфични нужди. Независимо дали имате нужда от покритие за единична пратка или постоянна защита с покритие за количество, ние можем да ви помогнем да осигурите правилната застрахователна полица за товари. Нашата цел е да осигурим цялостно покритие и да защитим вашия товар от различни рискове и задължения.

Карго застраховката може да бъде персонализирана въз основа на вашите изисквания и обикновено покрива загуба или повреда на стоки по време на превоз по море, въздух, суша или комбинация от видове. Ето някои ключови аспекти на карго застрахователното покритие, с които можем да ви помогнем:

  1. Покритие на една пратка: Ако имате еднократна пратка, можем да организираме застраховка на товара, която осигурява покритие за тази конкретна пратка. Това покритие предпазва вашите стоки от рискове като кражба, повреда, загуба или недоставяне по време на транспортиране.
  2. Количествено покритие: Ако имате чести пратки или непрекъснат поток от стоки, може да се уреди количествено покритие, за да осигури постоянна защита на вашия товар. Този тип покритие е предназначено да поеме множество пратки в рамките на определен период, осигурявайки удобство и рентабилност.
  3. Клаузи A, B, C и други: Карго застраховката често включва специфични клаузи за определяне на сроковете, условията и изключенията на покритието. Клаузи A, B и C обикновено се използват в индустрията за застраховане на товари и определят нивото на предоставеното покритие. Можем да работим с вас, за да разберем специфичните клаузи, приложими към вашата карго застрахователна полица и да гарантираме, че покритието отговаря на вашите нужди.
  4. Задължения: Карго застраховката покрива различни задължения, свързани с транспортирането на стоки. Тези отговорности могат да включват повреда на товара, причинена от инциденти, кражба, природни бедствия, неправилно боравене или всякакви други покрити рискове. Конкретните покрити задължения ще зависят от сроковете и условията на вашата полица.

Нашият екип в КМ И Д ООД има нужния опит да се ориентира в сложния пейзаж на карго застраховането и да намери най-добрите за вас опции за покритие. Ние работим с реномирани застрахователи, които предлагат цялостни карго застрахователни полици с различни нива на покритие, самоучастие и лимити. Нашата цел е да гарантираме, че вашият товар е защитен през цялото му пътуване.

Свържете се с KM И Д ООД днес, за да обсъдите нуждите си от застраховка на товар, независимо дали става дума за единична пратка или покритие за количество. Нашият специализиран екип ще предостави персонализирана помощ, ще анализира вашите изисквания и ще ви напътства при избора на най-подходящото застрахователно покритие на товара. 

За повече информация, моля обадете се на нашите телефони или попълнете контактната ни форма