В KM И Д ООД ние предлагаме цялостни застрахователни решения, включително застраховка „Отговорност на чартьорите“, за да защитим интересите на чартьорите, работещи в различни среди. Независимо дали вашите операции са фокусирани върху европейските вътрешни водни пътища или включват световна търговия, ние можем да предоставим персонализирано покритие, за да отговорим на вашите специфични нужди.

Застраховката за отговорност на чартьорите е предназначена да защити чартьорите от потенциални задължения, произтичащи от техните договорни задължения и дейности като чартьори. Тя осигурява покритие за правни задължения, пред които чартьорите могат да се изправят поради повреда или загуба на наетия кораб, товар, собственост на трети лица или телесна повреда на трети лица.

Ако вашите чартърни операции включват предимно европейски вътрешни водни пътища, нашите политики могат да бъдат персонализирани, за да се справят със специфичните рискове и регулаторните изисквания, свързани с тези региони. Ние разбираме уникалните предизвикателства на навигацията по вътрешни водни пътища и можем да осигурим покритие, което отчита трафика на плавателни съдове, потенциални сблъсъци, инфраструктурни ограничения и други рискове, специфични за вътрешните водни пътища.

За чартьори, ангажирани в световна търговия, нашите застрахователни решения обхващат операции по различни глобални търговски маршрути. Ние вземаме под внимание различните правни рамки, международните регулации и потенциалните рискове, свързани с търговията в различни региони. Нашето покритие има за цел да осигури цялостна защита срещу задължения, които могат да възникнат по време на световни търговски дейности.

Работейки в тясно сътрудничество с водещи застрахователи, ние гарантираме, че нашите застрахователни полици за отговорност на чартърите осигуряват широко покритие, включително, но не само:

  1. Отговорност към кораба: Защита срещу отговорности, произтичащи от повреда или загуба на наетия кораб, включително сблъсък, засядане и други инциденти, свързани с кораба.
  2. Отговорност към товара: Покритие за отговорности, произтичащи от повреда или загуба на товар, превозван по силата на чартърни споразумения.
  3. Отговорност на трети лица: Защита срещу отговорности за повреда или загуба на собственост на трети лица, включително докове, пристанища и друга инфраструктура.
  4. Отговорност за телесна повреда: Покритие за телесна повреда на трети лица, включително пътници, екипаж или лица на други кораби, участващи в договора за чартърно парти.
  5. Отговорност за замърсяване: Покритие за задължения, произтичащи от инциденти със замърсяване, включително петролни разливи или други екологични щети.

Нашият опитен екип в KM И Д ООД ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да оцени вашите специфични чартърни операции, търговски маршрути и рисков профил. Ние ще персонализираме застрахователно решение, което осигурява необходимото покритие и защитава вашите интереси като чартьор.

Свържете се с KM И Д ООД днес, за да обсъдите вашите нужди от застраховка „Отговорност на чартьора“ за европейски вътрешни водни пътища или световна търговия. Нашият специализиран екип ще ви преведе през наличните застрахователни опции и ще ви помогне да изберете най-подходящото покритие за защита на вашите чартърни операции.