Ние в KM И Д ООД разбираме уникалните застрахователни нужди на собствениците и операторите на яхти. Ето защо ние предлагаме широка гама от застрахователни продукти за яхти, предназначени да осигурят спокойствие и защита на вашия ценен актив. Нашите персонализирани застрахователни решения покриват широк спектър от рискове, свързани с притежанието и експлоатацията на яхта, като гарантират, че можете да навигирате във водите с увереност.

Нашите застрахователни полици за яхти включват следните ключови области на покритие:

  1. Застраховка на корпуса / Каско застраховка: Ние осигуряваме покритие за физически щети, включително случайни щети, сблъсък, пожар, кражба и вандализъм на корпуса и машините на вашата яхта. Нашите политики са предназначени да защитят вашата инвестиция и да осигурят възстановяване на разходите за ремонт или подмяна.
  2. Отговорност на трети страни / лица: Защитете се срещу правна отговорност за телесни повреди или имуществени щети, причинени на трети страни в резултат на собственост или експлоатация на яхта. Нашето покритие за отговорност на трети лица гарантира, че сте финансово защитени в случай на съдебен процес или иск.
  3. Отговорност към екипажа: Като работодател на членовете на екипажа е изключително важно да имате застрахователно покритие за тяхното благосъстояние. Нашата застраховка отговорност към екипажа покрива медицински разходи, инвалидност и разходи за репатриране в злощастен случай на нараняване или заболяване на екипажа по време на борда.
  4. Отговорност на капитана: Ако наемете шкипер или капитан да управлява вашата яхта, важно е да имате покритие за тяхната отговорност. Нашата застраховка отговорност на капитана ви защитава от правна отговорност, произтичаща от действия или небрежност на капитана по време на изпълнение на техните задължения.
  5. Световно покритие: Нашите застрахователни полици за яхти осигуряват покритие за вашия кораб и неговите операции по целия свят. Независимо дали плавате в крайбрежни води или предприемате международни пътувания, можете да разчитате на нашето глобално покритие, за да защитите вашата яхта.
  6. Застраховка за ветроходни регати: Ние разбираме вълнението и страстта от участието във ветроходни регати. Нашата застраховка на яхта може да бъде съобразена така, че да включва покритие за участие в регата, гарантирайки, че сте защитени по време на тези състезателни събития.
  7. Застраховка на суперяхти: Ние сме специализирани в предоставянето на индивидуални застрахователни решения за суперяхти. Нашите политики са предназначени да се справят с уникалните рискове и сложности, свързани с по-големите, луксозни плавателни съдове. От активи с висока стойност до специализирано оборудване, ние предлагаме цялостно покритие за вашата суперяхта.

Ние в KM И Д ООД се гордеем със способността си да персонализираме застрахователни пакети, за да задоволим вашите специфични нужди. Нашият опитен екип ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да разбере вашите изисквания и да създаде политика, която осигурява правилното ниво на защита.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите застрахователни продукти за яхти и как можем да приспособим полица, която да отговаря на вашите индивидуални нужди. Плавайте с увереност, знаейки, че KM И Д ООД ще покрие вашата яхта.