КМ И Д ООД е застрахователен брокер, който предлага застраховки за трудова злополука. Разбираме важността на защитата на работниците и покриването на рисковете, свързани с трудовите им дейности.

Застраховката за трудова злополука, която предлагаме, е задължителна за много юрисдикции и осигурява покритие в случай на нещастни случаи или злополуки, които могат да се случат по време на работа. Това включва както физически повреди, така и заболевания, произтичащи от работните условия.

Нашият екип от експерти в областта на застраховането е на разположение, за да ви помогне да разберете задължителните изисквания за застраховане на трудовата злополука във вашата юрисдикция и да ви предложи персонализирано покритие, което отговаря на специфичните нужди на вашата компания и работници.

С нашата застраховка за трудова злополука, можете да осигурите сигурност и защита за работниците си, като покривате разноските за медицинско лечение, рехабилитация, компенсации за временно или трайно увреждане и други сходни разходи.

Изберете КМ И Д ООД като ваш застрахователен брокер за трудова злополука и се възползвайте от нашите услуги, за да осигурите задължителното застраховане и защита на работниците си. Ние ще ви помогнем да разберете рисковете, свързани с вашата дейност, и да получите подходящо застрахователно покритие, което отговаря на вашите нужди и изисквания. 

За повече информация, моля обадете се на нашите телефони или попълнете контактната ни форма